Belišće

To je grad uz Dravu u blizini granice s Mađarskom. U okolici je sačuvan mali dio nekad prostranih slavonskih hrastovih šuma. Dio radničkih naselja Salamona H. Gutmana iz 1884. čini dio i današnjeg Belišća. Glavne rekreacijske aktivnosti su ribolov na rijeci Dravi i njezinim rukavcima te lov u široj okolici.

grad se nalazi 6 km sjeverno od Valpova; nadmorska visina 93 m. Gospodarska je osnova poljodjelstvo, šumarstvo, prerada drva (pilana, kemijska i mehanička prerada drva), proizvodnja kartonske ambalaže, kovinska, kemijska industrija i prerada plastike. Na regionalnoj je prometnici.