Pakrac

Smještaj Pakraca na željezničkoj pruzi koja spaja Posavinu i Podravinu te blizina toplica u Lipiku daju gradu tranzitno-turističko značenje. Važni sakralni objekti iz XVIII. st. su u povijesnoj jezgri grada, gdje su i dvori baruna Trenka te ostaci jedne od prvih kovnica novca u Hrvatskoj, tzv. Spahijski podrum.

Rijeka Pakra i obližnje gore Psunj i Ravna gora mjesta su za rekreaciju u neposrednoj okolici. Vrh Brezovo polje (984 m) na Papuku najviši je vrh Požeškoga gorja i Slavonije. Posebnost pakračkoga kraja su mnoga talijanska naselja; očuvani talijanski običaji, jezik i kulinarstvo (talijanska salama).

PAKRAC, grad u dolini rijeke Pakre u zapadnoj Slavoniji, 26 km sjeveroistočno od Novske; nadmorska visina 178 m. Prvi se put spominje 1237. kao naselje u popisu posjeda ivanovaca pod imenom Pekriz. Gospodarska je osnova poljodjelstvo, vinogradarstvo, stočarstvo, šumarstvo, drvna i građevinska industrija. Na magistralnoj je prometnici (M14.1) Novska-Lipik-Daruvar-Virovitica i željezničkoj prometnici Banova Jaruga-Lipik-Pakrac-Daruvar-Virovitica.