Nova Gradiška

Dva su specijalna rezervata šumske vegetacije u prašumskom stadiju na Psunju – Muški bunar, područje brdske šume bukve i hrasta kitnjaka, te Prašnik, šuma hrasta lužnjaka i običnoga graba i hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom.

Ugodne su šetnje i planinarenje po Psunju (najviši vrh Brezovo polje, 984 m, a postoji mogućnost i za lov. Dobri su uvjeti za lov na visoku divljač u lovištu Radinje uz Savu, gdje postoji i smještaj.

Nova Gradiška, grad na južnim padinama Psunja u zapadnoj Slavoniji, 57 km zapadno od Slavonskog Broda; nadmorska visina 129 m. Gospodarska je osnova poljodjelstvo, stočarstvo, drvna (pokućstvo), kovinska, kožna i tekstilna (konfekcija) industrija. Uz magistralnu je prometnicu (M1, E70) Zagreb-Lipovac i željezničku prometnicu Zagreb-Vinkovci.