Valpovo

Grad Valpovo čine naselja: grad Valpovo i prigradska naselja Harkanovci, Ivanovci, Zelčin, Marjančaci, Ladimirevci, Nard i Šag. Smješten je u sjeveroistočnom dijelu Hrvatske i sa svojim pejsažem predstavlja jedno od najizrazitijih ravničarskih područja Hrvatske. Nalazi se na 92 m nadmorske visine. Površina Grada iznosi 142,7 km2. Prema popisu 1991. godine, Grad Valpovo je imao 12.607 stanovnika, od čega se na mjesto Valpovo kao gradsko naselje odnosilo 8.209 stanovnika, ili 65,1 %, dok je preostalo stanovništvo živjelo u prigradskim naseljima.

Po lokaciji gravitira rijeci Dravi, dok sredinu gradskog područja presijecaju autohtoni vodeni tokovi rijeke Karašice i Vučice. Grad je povezan željezničkom mrežom do Bizovca na longitudinalni željeznički pravac Osijek-Zagreb, te cestovnom mrežom prema Osijeku i Donjem Miholjcu i transverzalno prema Bizovcu i Belišću i dalje sjeverno prema susjednoj državi Mađarskoj, koji pravac će posebno dobiti na značaju izgradnjom mosta na rijeci Dravi kod Belišća, koja je u tijeku i trebala bi biti završena krajem 2001. godine.

Grad Valpovo je danas sjedište gradskih i ispostava županijskih i državnih institucija vlasti (porezne uprave, katastar, općinskog suda, tužilaštva, državnog pravobraniteljstva) prosvjete, kulture, športa te gospodarskog i javnog života. Posebno obilježje daje mu dvorac Prandau-Normann.